תנאים לקבלת רישיון יועץ מס
.
תאריך פרסום ההודעה: 30/12/2019
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך: /RouteTaxConsultant/Documents/תנאים לקבלת רישיון יועץ מס.pdf
.